Input your search keywords and press Enter.

Sokağa çıkma yasağının cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağı cezası ne?

Sokağa çıkma yasağının cezası kaç lira? Sokağa çıkma yasağı cezası ne?

Bakanlık yeni yayımlanan bir kararla 31 ilde sokağa çıkmayı yasaklama kararı aldığını açıkladı. Karar sonrası milyonlarca kişi sokağa çıkarak saat 24:00’den önce ev ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara hücum etti. Ancak İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağından istisna tutulan kişileri de açıkladı. Bu kişiler dışında sokağa çıkanlara ise çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanacak. Peki sokağa çıkma yasağının ihlali durumunda nasıl bir ceza uygulanacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI

Sokağa çıkma yasağının cezası ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı karar metnine göre şöyle:

Belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

TÜRK CEZA KANUNUNUN 195. MADDESİ

Bakanlık sokağa çıkanlara ilk olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı.

Ancak aşırı durumlara göre, Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi devreye sokulacak.

İşte o madde:

TCK Madde 195. (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İLGİLİ HABERSokağa çıkma yasağıyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme!Sokağa çıkma yasağıyla ilgili İmamoğlu’ndan ilk değerlendirme!